Selvværd/selvfølelse og selvtillid

– der er forskel

Begreberne selvværd/selvfølelse og selvtillid bruges ofte i flæng, som om de betyder det samme. Det gør de ikke, og at skelne er vigtigt for at blive mere bevidst om betydningen og kvaliteten i de to forskellige begreber.

Selvværd/selvfølelse
Selvværd/selvfølelse er vores viden om og oplevelse af, hvem vi er. Selvværd, oplevelsen af hvad vi selv mener vi er værd og selvfølelse, følelsen af hvem er jeg, den måde vi kender os selv på og forholder os til det, vi ved om os selv som menneske.
Selvværd kan beskrives som en salgs indre kerne i os selv. Ved et sundt selvværd, som følelsen af at hvile i sig selv og være tilpas med sig selv, og det man er. En dyb indre følelse af at være noget udelukkende i kraft af, at man eksisterer og er den, som man er. Man kan sige, at vores selvværd har en eksistentiel kvalitet – hvad enten den er høj eller lav.
Et sundt selvværd/selvfølelse er også dét, der gør os i stand til direkte og præcist at give udtryk for os selv såvel sprogligt som på andre måder – fordi vi kender os selv og kan have en vedvarende følelse af, at det i sig selv er godt nok.

Selvtillid
Selvtillid handler om, hvad vi kan, hvad vi er gode til eller ikke gode til. Hvad vi kan præstere, hvordan vi ser ud, eller hvad vi har bedrevet. Det kan beskrives som en slags ydre baggrund af tillærte kvaliteter og evner. Det er udvendigt, uden at dette dog betyder overfladisk i en negativ forstand.
Det er værdifuldt at være god til noget, og vores præstationer er vigtige – det har blot en mere ydre kvalitet, end det vi er. Der er forskel på, hvad vi er og hvad vi kan. Selvtilliden udvikles gennem at blive god til noget, udvikle kompetencer, modtage ros og støtte for sine præstationer. Følelsen af at være noget udelukkende i kraft af, at man er til, udvikles under nogle helt andre præmisser.

Selvværd og selvtillid er altså to helt forskellige størrelser, som ikke umiddelbart kan sammenlignes og vejes på samme vægtskål. Det ene kan ikke træde i stedet for det andet, og derfor er det vigtigt at kende og forstå forskellen.
Der er ikke noget som helst forkert i, at man som forælder søger at styrke sit barns selvtillid ved at lære det noget og udvikle dets kompetencer – blot man ikke tror, at det hjælper på barnets eventuelle dårlige følelse af selvværd. Hvis begreberne blandes sammen, kan det nemlig have den helt modsatte effekt.

Hvordan udvikles selvværd?
Hos børn udvikles selvværdet/selvfølelsen ved, at de har voksne omkring sig, som “ser” dem præcis, som de er, og værdsætter dem for det. Det grundlæggende for udviklingen af vores selvværd er altså, at vi kan føle os værdifulde for andre, sådan som vi er.

Selvværd skal hjælpe os livet igennem
Hvis man har et sundt selvværd/selvfølelse, er selvtilliden sjældent et problem – mens det modsatte altså ikke gælder.
Men hvorfor er det nu så vigtigt for børn at udvikle selvværd? Det er vigtigt, fordi alle konflikter mellem mennesker, der betyder noget for hinanden, kun kan bearbejdes og løses ved hjælp af, at vi giver personligt udtryk for os selv. Hvis vi ikke kan udtrykke os personligt, bliver både vi selv og andre i tvivl om, hvem vi er, hvad vi vil, og hvad vi står for. At give personligt udtryk for sig selv kræver, at vi gennem livet har lært at mærke og værdsætte, hvem vi er.
Vores selvværd kan udvikle sig hele livet igennem – i den forstand, at vi kan lære os selv bedre og bedre at kende som mennesker og værdsætte det, vi er. Vi kan blive mere og mere klare på, hvad vi vil, kan og tror på.
Vores selvværd og følelsen af at have værdi er helt central for at kunne udtrykke os personligt og løse konflikter mellem medmennesker, der betyder noget for os. Jo stærkere ens indre oplevelse er af, hvem man er som menneske, jo nemmere forløber disse møder med andre og de konflikter, livet bringer os.

Selvværd – Forældre og børn
Mange forældre bekymrer sig for, om de nu kan støtte deres børn i at udvikle et sundt selvværd, hvis de selv har det svært med deres følelse af at være af værdi. Svaret er, at det kan man godt, hvis man er indstillet på at udvikle sig sammen med sit barn.
At udvikle sig sammen med sit barn vil reelt sige at værdsætte alle de eksistentielle udfordringer, som vores børn giver os. Det vil sige at turde se på de tilbagemeldinger, vores børn sommetider giver os – også i form af problemer, sorger og konflikter. Børns selvværd/selvfølelse vokser i takt med, at de føler sig værdifulde for os som forældre. Og vores børn er ofte særligt værdifulde for os, når de med deres egne vanskeligheder påpeger vores egne problemer.
Lidt enkelt kan man altså sige, at jo mere åbne vi er for at se på os selv, når vores børn har vanskeligheder og problemer, jo bedre chancer har vi for samtidig at støtte dem i udviklingen af deres eget selv, og dermed også os selv.

Til Toppen >>>