Kriser i livet

Livskriser kan opstå på mange forskellige tidspunkter i livet. Det kan være når omvæltninger i dit liv bliver for store. F.eks. i forbindelse med sygdom, dødsfald, skilsmisse eller en afskedigelse.

Eller når du skal indrette dig i forhold til naturlige livsændringer, som indebærer en anden position i livet – f.eks. det at blive forælder, at skifte arbejde, at blive færdiguddannet, at blive pensioneret m.m.

Måske har du også i længere tid tilpasset dig og forsøgt at leve op til andres forventninger, så du har mistet fornemmelsen af dig selv og din egen identitet.

Livskriser kan give dig en oplevelse af at have mistet fodfæste i forhold til dig selv og din livskvalitet.

Reaktionerne kan være forskellige, men ofte kan du opleve nogle af følgende reaktioner:

 • nedtrykthed
 • oplevelse af tomhed og meningsløshed
 • indre uro og søvnforstyrrelser
 • følelsesmæssig- og tankemæssig forvirring
 • angstanfald
 • appetitforstyrrelser
 • bitterhed og vrede
 • træthed og depressive reaktioner
 • lavt selvværd og lav selvtillid
 • trang til at isolere dig og lægge afstand til andre

Hvis du kommer ud i en krise i livet på grund af synlige hændelser såsom skilsmisse, arbejdsløshed, dødsfald eller naturlige livsændringer – så er der en oplagt forklaring på, hvorfor du har det dårligt. Og selvom denne livskrise kan være svær at komme igennem, så ved du, hvad du reagerer på – og dette kan tit gennemleves ved hjælp og støtte fra dine nærmeste.

Nogle gange kan den følelsesmæssige belastning dog være så stor, at det kan være nødvendigt at søge professionel hjælp for ikke at udvikle en overlevelsesstrategi, hvor du forskanser dig følelsesmæssigt.

Er krisen en reaktion på, at du i en længere periode har gået på kompromis med dig selv og har tilpasset dig andres værdier og behov, så kan krisereaktionerne være sværere at forstå. Mange oplever at have mistet kontakten til sig selv – og kan være i tvivl om grundlæggende ting som: hvad er vigtigt for mig, hvad er mine behov og interesser – og hvad vil jeg med mit liv?
Dette kan give en følelse af tomhed og tab af livsglæde – og så kan det være nødvendigt at tage sit liv op til revision og overveje hvilke forhold, du ønsker at ændre på – og få støtte til at gennemføre det.

Samtaleterapien:
Formålet med samtaleterapien er at du får hjælp til at komme igennem din livskrise med øget livskvalitet og selvværd til følge.

Jeg vil hjælpe dig til:

 • at opnå størst mulig tryghed, overblik og selvindsigt i din livssituation
 • at forstå dine følelser og reaktioner
 • at bevare kontakten til dig selv og dine grænser
 • at få overblik over gamle uhensigtsmæssige tanke og handlemønstre
 • at få idéer til hvad du konkret skal gøre for at komme videre/bryde uhensigtsmæssige mønstre
 • at finde overskud i hverdagen (hvad giver og hvad dræner dig for energi)
 • at handle i overensstemmelse med dig selv
 • at få positiv indflydelse på din livssituation

Til Toppen >>>